Så funkar solceller

De flesta tak lämpar sig för installation av solpaneler. Om du har anmält ditt intresse för solceller så ringer vi upp och går tillsammans med dig igenom hur det fungerar och de förutsättningar som finns hos just dig, ingen förkunskap behövs. Vill du istället börja med att läsa på om solceller på egen hand så har vi samlat det viktigaste åt dig här nedan.

Låt oss först besvara de vanligaste frågorna...​

Pris

Det kan vara missvisande att uppskatta ett pris över telefon eller med räkneverktyg på hemsidor. Ett platsbesök är därför att föredra. En fingervisning kan dock vara att med en installation av helsvarta solpaneler kan en mindre stuga med bra förutsättningar erhålla en installerad effekt på 8 kW för omkring 122 000 kr, inklusive moms och skattereduktion för grön teknik. En större villa med samma förutsättningar kan erhålla en installerad effekt på 12 kW för 168 000 kr. 

Återbetalningstid

Solceller är en god investering som ofta har en återbetalningstid på bara 6-10 år. Vi beräknar alltid återbetalningstiden åt dig som kund direkt på offerten. Producerar man mer el än man gör av med så kan man sälja överskottet genom att anmäla till sitt elnätsbolag att man framställer förnybar el. Mäklarstatistik visar därtill att hus med solceller på taket får fler besökare och fler budgivare. Enligt Booli visar statistik på att ett hus med solceller i genomsnitt ökar med 250 000 kr vilket är nästan dubbelt så mycket som investeringen i själva solcellsanläggningen.

Garanti

För att våra kunder i slutändan ska få ut högsta möjliga kvalité till bästa pris samarbetar vi uteslutande med svenska grossister av solceller och kan därför upprätthålla de garantier det medför. Exempelvis har våra solpaneler en produktgaranti upp till 25 år. Därtill erbjuder vi 30 år produktgaranti på våra montagesystem som en kompletterande trygghet.

Bidrag 2024

Skatteverket erbjuder en skattereduktion för grön teknik på 20% för nätanslutet solcellssystem och 50% för lagringssystem av egenproducerad el samt laddningspunkt för elfordon. Skatteavdraget gäller material och arbete upp till 50 000 kr per berättigad person och år under 2024. Avdragen gör vi direkt på fakturan.

Auktorisering

Vi följer de ramverk som finns för ett säkert och kvalitativt arbete. Till gagn för både våra värdefulla kunder och medarbetare. Detta innebär framförallt att vi är en auktoriserad installatör hos Elsäkerhetsverket. Därtill utför vi alltid kontroller enligt vårt egenkontrollprogram.

Solceller till privatbostad

Vi installerar solceller till villor, radhus, och andra privatbostäder.

Det finns flera faktorer som påverkar hur effektiv och hållbar din installation av solceller blir. Här radar vi upp och beskriver några av dem. 

Klimat
Väderleken i form av nederbörd, solinstrålning och temperatur är samtliga deltagande i påverkan av solpanelernas effektivitet. Vanligt är att tro att Sveriges klimat inte är optimalt för solpaneler men faktum är att både ett svalt klimat och reflekterande snö på marken är positivt för produktionen av solel. Eventuell snö på själva panelerna glider lätt av på grund av panelernas glatta yta. Våra mörka vinterdagar kompenseras dessutom av våra tillika långa och ljusa sommardagar.

Skuggning
Solpanelerna behöver solljus varpå skuggning av träd, skorstenar, grannfastigheter mm måste beaktas och panelerna optimeras därefter.

Vinkel
Hustak har olika lutningsgrad och väderstreck. Optimal lutningsgrad är 40-45 grader, men även 30-60 graders lutning går bra. Framförallt om husets tak är riktat mot syd då detta är det mest optimala väderstrecket. Även en takriktning åt väst och öst går utmärkt men tappar ca 15% effektivitet. Taklutning åt norr är ej att föredra.

Solpanelskvalitet
Man kan välja solpanelerna av olika kvalitet där verkningsgraden skiljer sig från ca 15-22% bland de bättre så kallade monokristallina panelerna. Verkningsgraden utgör hur stor andel av solenergin som panelerna tar vara på. Verkningsgraden är inte bara en prisfråga utan det är även en fråga om design. Vill man exempelvis ha svart bakgrund på panelerna så har dessa lite lägre verkningsgrad än de med silverfärgad bakgrund.

Takkvalité
Vanligt är att man väntar med installationen av solceller ifall man har nylagt tak. Här borde man istället tänka det omvända då nya tak ger bättre hållfasthet och således bättre förutsättningar för installation av solceller.  

Solceller till företagsfastigheter

Vi installerar solceller till företagsfastigheter.

Samma parametrar som påverkar solpanelernas effektivitet på en privatbostad gäller för företagsfastigheter. Det finns dock oftast fler möjligheter till optimering av solpaneler på en företagsfastighet som kanske har ett flackare tak och där panelerna exempelvis kan monteras i annan vinkel än takets lutning. 

Varför investera i solceller?

01.

Ekonomiskt

Att köpa solceller är en bra investering. Inte bara kan du spara storas elkostnader under dess långa livslängd på minst 25 år, bostaden kan också öka i värde vid en eventuell försäljning.

02.

Miljövänligt

Den miljöpåverkan som uppstår från solceller kommer från produktionen, leveransen och installation. Detta kompenseras för inom ett fåtal år varpå de positiva fördelarna är klart övervägande. 

03.

Underhållsfritt

Solceller är så gott som underhållsfria. Regnet räcker för att rengöra panelernas yta och eventuell snö glider av och löv blåser bort. Panelerna är även hållbara, därav den långa garantin.

Anmäl ditt intresse redan idag

Vi ser fram mot att återkomma till er inom kort efter att du anmält ditt intresse. Vi vet att varje projekt är unikt varpå vi gärna bokar ett kostnadsfritt platsbesök med er efter samtalet för att se över just era förutsättningar!